Climbing Kilimanjaro. Book a Kilimanjaro climb with professional Kilimanjaro tour operators.

Swahili phrases and terms

Say it in Swahili, the language of Kilimanjaro. Download the table to keep and print.

Below is a table with English words in the left column, followed by the Swahili translation in the right column.

General terms

Child

Mtoto

Come in / Welcome

Karibu

Fine

Nzuri

Good-bye

Kwaheri

Hello

Jambo

How are you?

Habari Yako?

How much?

Ngapi?

May I take your picture?

Nikupige picha?

Mister

Bwana

Madam

Bibi

No

Hapana

Please

Tafadhali

Slow

Pole pole

Today

Leo

Thank you very much

Asante Sana

Tomorrow

Kesho

Tonight

Leo usiku

Wait

Ngojea

What does it cost?

Shilingi Ngapi?

Where is ...?

Iko wapi ...?

Yes

Ndio

Numbers

One

Moja

Two

Mbili

Three

Tatu

Four

Nne

Five

Tano

Six

Sita

Seven

Saba

Eight

Nane

Nine

Tisa

Ten

Kumi

Animals

Cheetah

Duma

Elephant

Tembo

Giraffe

Twiga

Hippo

Kiboko

Lion

Simba

Wildebeest

Kongoni / nyumbu

Food and drink

Beef

Nyama

Beer

Pombe

Bread

Mkate

Chicken

Kuku

Coffee

Kahwa

Cold

Baridi

Eggs

Mayai

Finished

Kuisha

Fish

Samaki

Ice

Barafu

Lamb

Kondoo

Milk

Maziwa

Sugar

Sukari

Tea

Chai

More general terms

Do you speak English?

Unazungumza Kiingereza?

Stop

Simama

Bring me hot water please!

Lete maji moto, tafadhali!

Porter

Mpagazi

Rope

Kamba

Slowly

Pole pole

Drinking water

Maji ya kunywa

Toilet paper

Karatasi ya choo

Left

Kushoto

Right

Kulia

Carry on straight

Nenda mojakwa moja

I am lost

Nimepotea

I want to go down

Ninataka kwenda chini

Do you have a map?

Unayo ramani?

Where are we?

Sisi tupa wapi?

How far is it?

Ni umbali gani?

I am thirsty

Naona kiu

I am tired

Nimechoka

I am cold

Ninahisi baridi

My head aches

Kickwa kinauma

Diarrhea

Kuhara

Nausea

Nataka kutapika

Vomiting

Kutapika

I feel better

Afadhali sana

There has been an accident

Pametokea ajali

Don't move him

Usimsogeze

Get a doctor

Umwite daktari

Please bring blankets

Tafadhali ulete blanketi

He has fallen

Ameanguka

He has fainted

Amepoteza fahamu

We bring Africa close to you.
Share & bookmark
Find us on Facebook
Follow us on Twitter

© Copyright 2015 ClimbingKilimanjaro.Com - All rights reserved.